Rodbehandlinger

Hvad er en rodbehandling?

En rodbehandling er en tandbehandling, hvor tandlægen fjerner bakterier og tandnerve i den ramte tand. Der kan være forskellige årsager til, at en rodbehandling kan være nødvendig. Det kan eksempelvis være nødvendigt, hvis en tand er nedbrudt på grund af caries – med andre ord hvis patienten har et dybt hul i tanden. En rodbehandling kan også være nødvendig, hvis selve tandnerven er blottet. I nogle tilfælde rodbehandles tænder, der har været udsat for et hårdt slag også – eller hvis en tandrod dør, som resultat af at en tand gennem en årrække har haft en krone på. 

Hvordan foregår en rodbehandling?

Ved en rodbehandling bores et hul i den pågældende tand, for at få adgang til tandnerven. Herefter fjernes tandnerven, tandroden renses og afslutningsvist fyldes tanden med et plastik fyldningsmateriale. I nogle tilfælde vil tandlægen sætte en krone på tanden, da roden er mere skrøbelig efter en rodbehandling.

Hos Tandlæge i Sønderborg har vi mange års erfaring med rodbehandlinger og gør altid vores bedste for at sikre et godt behandlingsresultat, der forhindrer at nye bakterier kommer ned i rodkanalen. Vi ved, at mange er nervøse for rodbehandlinger, blandt andet fordi det lyder som et voldsomt indgreb. Vi vil i den forbindelse naturligvis guide dig gennem hele processen, lokalbedøve dig og videregive dig den rette information, så du ikke er i tvivl om, hvad der vil ske under og efter behandlingen.

Efter behandlingen

Efter en rodbehandling kan du som patient opleve forbigående smerter og ømhed et par dage efter rodbehandlingen. Er smerterne tiltagende eller blivende, anbefaler vi at du tager kontakt til din tandlæge. Det er vigtigt at have for øje efter en rodbehandling af en tand, at en rodbehandlet tand ikke reagerer på samme måde over for eksempelvis stød som en almindelig tand. Dette skyldes at tandnerven er fjernet. Det er derfor vigtigt at passe på tanden, så man undgår at tanden flækker. Nogle rodbehandlede tænder kan med tiden skifte farve. Hvis farveforandringen bliver så stor, at den er til gene for patienten, er det muligt at farvekorrigere tanden ved hjælp af tandblegning.